Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2013

dreamondreamon
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus

January 14 2013

dreamondreamon
dreamondreamon
1554 62b0
Reposted fromretaliate retaliate
2799 6814 500
dreamondreamon
2916 9030 500
Reposted fromewabe ewabe viaretaliate retaliate
dreamondreamon
2791 5ca7
Reposted fromretaliate retaliate

January 05 2013

dreamondreamon
1811 a0d7
Reposted fromhawksfashion hawksfashion
dreamondreamon
1848 d441
Reposted fromhawksfashion hawksfashion

January 02 2013

dreamondreamon
4575 c8f9
Reposted bynelafjandry
dreamondreamon
4320 b253
Reposted byDontworryallinone

December 18 2012

dreamondreamon
6324 b90a
Reposted frommlodahope mlodahope

December 16 2012

dreamondreamon
0035 fef7
Reposted fromretaliate retaliate
dreamondreamon
...oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
Duża część mojego życia jest utkana z marzeń, które na początku wydawały mi się zupełnie nierealne.
Będę marzyła na minutę przed śmiercią, wierząc, że nawet i to ostatnie marzenie także mi się spełni.
— znalezione
Reposted frompietruszkaa pietruszkaa viamissbrodka missbrodka

December 15 2012

dreamondreamon
"Są kobiety, które nie potrafią docenić facetów, którzy je po prostu kochają. Szukają w związku nieustannego napięcia, emocji, kłótni. Dobra miłość jest synonimem nudy. Pociągają ich faceci, którzy są nieosiągalni albo niezaangażowani uczuciowo, o których muszą nieustannie walczyć. Są kobiety, które zawsze będą wybierały drani, a potem płakały nad zniszczonym życiem."
— Sccarllet
Reposted frommissbrodka missbrodka
dreamondreamon
bez marzeń, wyobrażeń nie oczekuj cudów.

                                                  magik

October 14 2012

dreamondreamon
A o miłości można mówić wtedy, kiedy brak ci tchu, kiedy jest bezrozumna, kiedy odczuwasz brak, kiedy jest pięknie, chociaż nic się nie rymuje, kiedy jest szał... Kiedy już, na samą myśl o tym, że mógłbyś ją ujrzeć u boku innego, przesadziłbyś ocean rozszarpując po drodze wszystko co popadnie.
— Federico Moccia "Tylko ciebie chcę"
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe
dreamondreamon
5097 e550

Czasami się gubię, czasami gubisz mi się Ty.

Reposted fromnirvitii nirvitii

October 01 2012

dreamondreamon
4504 5ac9 500
Reposted frombassclef bassclef
dreamondreamon
FUCK. Bitches killed McSteamy!
Reposted fromgreysanathomy greysanathomy
dreamondreamon
4763 9545
Reposted byawanturaobasie awanturaobasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl